Yakışıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yakışıklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yakışıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çirkin, Biçimsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakışıklı kelimesinin anlamı:

sıfat Güzel, gösterişli (erkek):
      “Kumral bıyıkları ve ölçülü yüz hatlarıyla her zamanki kadar yakışıklıydı.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çirkin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı:
      “Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz):
      “Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Biçimsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.

2. sıfat Kötü, hoş olmayan, yakışıksız:
      “Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu.” – Memduh Şevket Esendal

4. zarf Kötü bir biçimde:
      “Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi biçimsiz düştü.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.