Yalancı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yalancı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yalancı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğrucu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalancı kelimesinin anlamı:

1. isim Yalan söylemeyi huy edinmiş olan kimse.

2. sıfat Gerçek olmayan, gerçeğe benzetilmiş:
      “Fakat ben bu yalancı neşeye inanıyordum.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğrucu kelimesinin anlamı:

sıfat Her şeyin doğrusunu söylemeyi huy edinmiş olan, harbici.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.