Yalancıktan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yalancıktan – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yalancıktan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerçekten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalancıktan kelimesinin anlamı:

zarf Yalandan:

      “Ayşe Hanım’ın yalancıktan gözdağı verdiğini bilir mi?” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerçekten kelimesinin anlamı:

zarf Gerçek olarak, cidden, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki:

      “Hiçbir genç adam, ölümü gerçekten düşünmemiştir.” – Nurullah Ataç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.