Yalın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yalın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yalın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Süslü, Gösterişli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).

2. sıfat, halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış:
      “Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süslü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş:
      “Geniş, süslü karyola köşede duruyordu.” – Memduh Şevket Esendal

2. sıfat Süslenmeye, süse çok düşkün olan:
      Süslü bir kadın.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişi olan.

2. sıfat Görkemli:
      “Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler.” – Ahmet Haşim

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.