Yaman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaman– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yaman kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Etkisiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaman kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse):
      “Sen yaman bir inkılapçı olacaksın Yıldız.” – Aka Gündüz

2. sıfat Kötü, korkulan (kimse).

3. sıfat Alışılmadık, olağanın dışında:
      “Köhne çatısı yaman bir gürültü ile birdenbire sarsıldı.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etkisiz kelimesinin anlamı:

sıfat Etkisi olmayan, kuvvetsiz, tesirsiz, nötr.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.