Yanık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yanık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yanık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sönük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yanmakta olan:
      Binada yanık lamba bırakmayın.

2. sıfat Yanmış olan:
      “Yanık soğan kokulu bir buhar odayı dolduruyordu.” – Reşat Enis

3. sıfat Rengi koyulaşmış:
      “Kocaman hasır şapkalarının altında sarı saçları uçan, yanık iki genç kız.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Sıkıntı veya hastalıktan iyi gelişmemiş, kavruk:
      Yanık bir çocuk.

5. sıfat Verimsiz, kıraç duruma gelmiş olan.

6. sıfat, mecaz Bıkkın, üzüntülü, dertli.

7. sıfat, mecaz Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili:
      “Aşk söyletir en yanık türküleri / Ay buluta girdiği gecelerde” – Cahit Sıtkı Tarancı

8. isim Yanmış yer, yanmış olan yerde kalan iz:
      Halıdaki yanığı ördürmeli.

9. isim Herhangi bir ısıdan meydana gelen doku bozukluğu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sönük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sönmüş olan:
      “Karşımdaki duvara takılmış iki ampulden biri sönüktü ve bir gözü kırpılmış bir insan gibi bana bakıyordu.” – Kemal Bilbaşar

2. sıfat Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.