Yanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yanlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tarafsız, Bitaraf

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlı kelimesinin anlamı:

isim Yandaş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tarafsız kelimesinin anlamı:

sıfat Yansız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitaraf kelimesinin anlamı:

sıfat,  Yansız:
      “Ben bitaraf değil bir tarafım diyordu.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.