Yanlışlıkla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yanlışlıkla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yanlışlıkla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kasten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yanlışlıkla kelimesinin anlamı:

zarf Yanılarak, bilmeyerek, sehven:

      Yanlışlıkla başkasını yakaladılar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kasten kelimesinin anlamı:

zarf Kasıtla, bile bile, isteyerek, zihinde tasarlayarak, taammüden:

      “Fakülteye giderken kasten kaçırırdım otobüsü.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.