Yansız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yansız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yansız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yandaş, Taraflı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yansız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr.

2. sıfat, kimya Turnusol gibi bir ayıraç karşısında, asit ve alkali tepkisi göstermeyen, nötr.

3. sıfat, fizik Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, nötr.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yandaş kelimesinin anlamı:

isim Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraflı, taraftar:
      “En hararetli İngiliz yandaşları, üzgün ve umutsuz.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Taraflı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yanı ve yönü olan.

2. sıfat Herhangi bir yöreden olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.