Yapıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yapıcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yapıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yıkıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren.

2. sıfat Önemli ve yararlı işler yapan:
      “İkisi de zeki adamdı, akıllı adamdı, yapıcı adamdı.” – Yusuf Ziya Ortaç

3. sıfat Olumlu:
      Yapıcı fikir. Yapıcı eleştiri.

4. isim Yapı ustası.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yıkıcı kelimesinin anlamı:

1. isim Yıkmacı:
      “Eski evlerimiz yandı, yıkıldı. Biz onlar içinde yaşayamaz olduk, alıcı çıkınca yıkıcılara sattık.” – Hüseyin Cahit Yalçın

2. sıfat Bir şeyin zarar görmesine, bozulmasına, yok olmasına, ortadan kalkmasına yol açan, tahripkâr:
      “O yıkıcı bozgunun sebeplerini öğrenmeye büyük önem verdi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.