Yapışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yapışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yapışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yapışkan bir maddeye bulanmış olan bir şey ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak:
      “Zarfın iyice yapışıp yapışmadığına o kadar dikkat etti ki…” – Sait Faik Abasıyanık

2. -e İyice yaklaşmak, sokulup değmek:
      Geri geri giderek duvara yapıştı.

3. -e Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak:
      “Islanan tül gömleği pembe vücuduna yapıştı.” – Ömer Seyfettin

4. -e Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak:
      “Dişlerine oltayı almış, tekrar küreklere yapışmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık

5. -e Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak:
      “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı.” – Ömer Seyfettin

6. nesnesiz, spor Başı çekeni çok yakından izlemek.

7. nesnesiz, mecaz Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılmak kelimesinin anlamı:

1. -e Ayırma işine konu olmak:
      “Geçen hafta, Akşehir’de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı.” – Falih Rıfkı Atay

2. -den Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak:
      “Arkadaşlarından ayrıldığını, tam ters yola düştüğünü sezinlemedi bile.” – Abbas Sayar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.