Yapma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yapma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yapma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bozma, Yıkma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapma kelimesinin anlamı:

1. isim Yapmak işi.

2. sıfat Yapay:
      “Köşede bir piyano, piyanonun üstünde yapma çiçekler.” – Nazım Hikmet

3. sıfat Yapmacık, sahici karşıtı:
      “Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bozma kelimesinin anlamı:

1. isim Bozmak işi.

2. sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş:
      “Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu.” – Erhan Bener

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yıkma kelimesinin anlamı:

isim Yıkmak işi:

      “Şüphe, fena bir kurt gibi ruhunu kemirmeye, masum itikadını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.