Yarım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yarım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yarım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yarım kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri:
      “Bu yarım saat içinde evde neler geçti?” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan:
      “Ötekinde de yarım kavala benzeyen kalın bir çığırtma vardı.” – Osman Cemal Kaygılı

3. isim Bir bütünün yarısı olan miktar.

4. isim Saatte on iki otuz.

5. sıfat, mecaz Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eksiksiz, kesintisiz:
      “Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım.” – Aka Gündüz

2. sıfat Bütün, tüm.

4. zarf Tıpkı:
      Tam istediğim gibi davrandın.

5. zarf O sırada, o anda:
      Tam mağazaya girecekken arkadaşım çağırdı.

6. sıfat, mecaz Gerçek, kusursuz:
      “Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü.” – Orhan Seyfi Orhon

7. sıfat, mecaz Ehliyetli, yetkin.

8. isim, argo Amerikan doları.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.