Yas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yas – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Neşe, Sevinç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yas kelimesinin anlamı:

isim Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem:
      “En büyük bahtiyarlık yasını dindiremez / Baba, benim kalbime sensiz kimse giremez” – Faruk Nafiz Çamlıbel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşe kelimesinin anlamı:

1. isim Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret:
      “Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinç kelimesinin anlamı:

isim İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku, meserret:
      “İçim sevinç dolu, annemin yanına gidiyorum, öpüşüyoruz.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.