Yasak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yasak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yasak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İzin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yasak kelimesinin anlamı:

1. isim Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet:
      İçki yasağı. Av yasağı.

2. sıfat Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram:
      “Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İzin kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet:
      “Ben dahi başka bir diyara gitmek için izin talep ederim.” – Ahmet Kabaklı

2. isim Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil:
      Yıllık iznini kullanıyor.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.