Yasal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yasal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yasal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yolsuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yasal kelimesinin anlamı:

sıfat, hukuk Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yolsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yolu olmayan:
      “Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Yavaş giden (taşıt):
      Bu gemi yolsuzdur.

4. sıfat Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan:
      “Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat, argo Parasız, züğürt.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.