Yaşamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaşamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yaşamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaşamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Canlılığını, hayatını sürdürmek:
      “Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir.” – Attila İlhan

2. nesnesiz Sağ olmak:
      Deden yaşıyor mu?

3. nesnesiz Varlığını sürdürmek:
      Balıklar suda yaşar.

4. nesnesiz Oturmak, eğleşmek:
      Köyde yaşamak. Şehirde yaşamak.

5. nesnesiz Geçinmek:
      Bu kazançla yaşamak kolay değil.

6. nesnesiz Herhangi bir durumda bulunmak veya olmak:
      Bekâr yaşamak. Tek başına yaşamak.

7. nesnesiz Görüp geçirmek, başından geçmek:
      “Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.” – Necati Cumalı

8. nesnesiz, mecaz Sürmek, devam etmek:
      Onun anısı hep yaşayacak.

9. nesnesiz, mecaz Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek:
      “Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor.” – Haldun Taner

10. nesnesiz, mecaz Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak:
      Bu iş olursa yaşadık.

11. nesnesiz, mecaz Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek:
      “Sen genç gibi yaşar, ihtiyar gibi ölürsün.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek:
      “Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz.” – Esat Mahmut Karakurt

2. nesnesiz Bitki, solmak:
      Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür.

4. nesnesiz, mecaz Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak:
      Bu usul öldü artık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.