Yaşarcasına Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Yaşarcasına nasıl yazılır tdk, Yaşarcasına anlamı tdk, Yaşarcasına nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaşarcasına– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Yaşarcasına mı?” yoksa “Yaşar casına mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Yaşar casına şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Yaşarcasına olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Yaşar casına (-Kelime için yanlış kullanım-)

Yaşarcasına ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaşamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Canlılığını, hayatını sürdürmek:
Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir.” – Attila İlhan

2. nesnesiz Sağ olmak:
      Deden yaşıyor mu?

3. nesnesiz Varlığını sürdürmek:
      Balıklar suda yaşar.

4. nesnesiz Oturmak, eğleşmek:
      Köyde yaşamak. Şehirde yaşamak.

5. nesnesiz Geçinmek:
      Bu kazançla yaşamak kolay değil.

6. nesnesiz Herhangi bir durumda bulunmak veya olmak:
      Bekâr yaşamak. Tek başına yaşamak.

7. nesnesiz Görüp geçirmek, başından geçmek:
Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı.” – Necati Cumalı

8. nesnesiz, mecaz Sürmek, devam etmek:
      Onun anısı hep yaşayacak.

9. nesnesiz, mecaz Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek:
Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor.” – Haldun Taner

10. nesnesiz, mecaz Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak:
      Bu iş olursa yaşadık.

11. nesnesiz, mecaz Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek:
Sen genç gibi yaşar, ihtiyar gibi ölürsün.” – Ömer Seyfettin

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Olayı, sanki tekrar yaşarcasına anlatıyordu.