Yaşasın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaşasın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yaşasın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kahrolsun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaşasın kelimesinin anlamı:

ünlem Yaşa, kahrolsun karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kahrolsun kelimesinin anlamı:

ünlem “Yok olsun, mahvolsun” anlamlarında bir ilenme sözü, yaşasın karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.