Yaslı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaslı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yaslı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaslı kelimesinin anlamı:

sıfat Yas tutan (kimse), matemli:
      “Yaşlı ve yaslı kadını, bitik bir hâlde kulübenin köşesinde biraz kımıldanarak buyur etti.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şen kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli:
      “Hayatta daima şen insanlarla beraber olun, gamlı insanların gamı size de bulaşır.” – Reşat Enis

2. sıfat Neşe veren, neşelendiren, eğlenceli.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.