Yatık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yatık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yatık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yatık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan.

2. sıfat Çevrilmiş, devrik:
      Yatık yaka.

3. sıfat Zamanla dayanıklılığını yitirmiş:
      Yatık kumaş.

4. isim, halk ağzında Yayvan su kabı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

2. sıfat Yatık durmayan, sert:
      Dik saç.

4. sıfat Sert (bakış).

5. sıfat Ters, aksi (söz).

6. sıfat Kaba, yersiz (davranış):
      “Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı.” – Halide Edip Adıvar

7. sıfat, matematik Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş:
      Dik açı. Dikdörtgen. Dik yamuk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.