Yatılı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yatılı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yatılı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gündüzlü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yatılı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leyli:
      “Bir yatılı okul yatakhanesinde olduğunu hatırlayınca keyfi kaçmıştı.” – Rıfat Ilgaz

2. sıfat Geceleri de kalıp yatan (öğrenci, konuk), leyli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gündüzlü kelimesinin anlamı:

sıfat Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), yatısız, nehari:
      “Akşam etütte yoklama yapılınca o kargaşalıkta iki açıkgöz arkadaşımızın gündüzlülere karışıp mektepten kaçtıkları anlaşıldı.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.