Yatıştırma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yatıştırma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yatıştırma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tahrik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yatıştırma kelimesinin anlamı:

isim Yatıştırmak işi:

      “Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tahrik kelimesinin anlamı:

1. isim Cinsel isteği, duyguları uyandırma, artırma.

2. isim Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.