Yavaşlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yavaşlatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yavaşlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çabuklaştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yavaşlatmak kelimesinin anlamı:

-i Yavaşlamasını sağlamak, yavaşlamasına yol açmak, hızını kesmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çabuklaştırmak kelimesinin anlamı:

-i Bir işin yapılmasını hızlandırmak, aceleleştirmek, tesri etmek:

      “Şimdi hükmü yerine getirmeyi çabuklaştıralım.” – Kemal Tahir

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.