Yaya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yaya– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yaya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Atlı, Süvari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yaya kelimesinin anlamı:

1. isim Yürüyerek giden kimse:
      “Halk arabalarla, kayıklarla, yaya olarak oralara kadar geliyor ve bu ağaçların altına dağılıyordu.” – Asaf Halet Çelebi

2. isim Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş kimse:
      “Spor işlerinde yayayımdır. Hele futbol gibi sporlarla uğraşmadım.” – Nazım Hikmet

3. isim, tarih Osmanlılarda Yeniçeri Ocağından önceki dönemlerde Türklerden kurulan asker teşkilatı ve askeri.

4. zarf Yayan:
      “Galiba sen köprüyü bizim gibi yaya geçmiyorsun.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Atlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Atı olan:
      “Atlı araba ormanın içinden geçen ince bir yolda çıngırak sesleriyle uzaklaşıyor.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim Ata binmiş kimse, süvari:
      “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süvari kelimesinin anlamı:

1. isim Atlı.

3. isim, denizcilik Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse:
      “Gemi istim üstünde, kalkması yakın. Demir almak için süvari bekleniyordu.” – Zeyyat Selimoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.