Yayla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yayla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yayla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kışla

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yayla kelimesinin anlamı:

1. isim, coğrafya Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato:
      “Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür.” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kışla kelimesinin anlamı:

1. isim, askerlik Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü:
      “Gece gündüz kışlada kaldığımızdan sivil hayat ile temasımız pek azdı.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim, halk ağzında Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği veya kışın barındığı kapalı ağıl.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.