Yazlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yazlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yazlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kışlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yazlık kelimesinin anlamı:

1. isim Yazın oturulan yer:
      “Onun yazlığı Bakırköy’deki köşkü idi.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Yazın kullanılan (giyecek, ev vb.):
      “Gideceğimiz kasabada iki yazlık sinema varsa hapı yutmuşuzdur.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kışlık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kışa özgü, kış için:
      Kışlık giysi.

2. isim Kışın oturulan yapı, yer:
      “Sıcak yaz aylarını geçirmek için deniz kenarlarına, kırlara, tepelere kaçanlar, şimdi birer birer kışlıklarına dönüyorlar.” – Ahmet Haşim

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.