Yazmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yazmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yazmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Silmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yazmak kelimesinin anlamı:

1. -i Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak:
      “Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum.” – Ömer Seyfettin

2. -i Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek:
      Adresini bilmiyorum ki yazayım.

3. -de Yazar olarak görev yapmak.

4. nesnesiz Yazı ile bildirmek, haber vermek:
      “Mağlubiyet Almanya’yı karıştırmış, gazeteler yazıyor.” – Attila İlhan

5. -i Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak.

6. -i Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek.

7. -i Kaydetmek:
      Çocuğu okula yazdılar.

8. -i Bir göreve almak:
      O delikanlıyı polis yazmışlar.

9. nesnesiz, mecaz İnsanın geleceğini belirlemek:
      Yazan böyle yazmış.

10. -i, halk ağzında Gelinin yüzünü süslemek:
      “Kalem alıp kaşın gözün yazmalı.” – Halk türküsü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Silmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek:
      “Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi.” – Ömer Seyfettin

2. nesnesiz Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak:
      “Türküler çağırarak tahta siliyorlar.” – Yusuf Ziya Ortaç

4. -i Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz hâle getirmek.

5. -i, -den Üzerini çizerek atmak, yok etmek:
      Defterden adını silmişler.

6. -i, mecaz İlişkisini koparmak, yok saymak.

7. -i, -den, mecaz Üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci plana atmak:
      Takımı sahadan silmek.

8. -i, mecaz Ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek:
      “Senin gözlerin gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, beni korkulardan kurtaracaktır.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.