Yedek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yedek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yedek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yedek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı.

2. sıfat Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan:
      “Demir çekme kapının yedek anahtarını ona armağan edip usulca cebine soktu.” – Lâtife Tekin

3. isim Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.

4. isim Hayvanı yedeğe alan ip, yular.

5. isim, edebiyat Redif.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Soylu:
      “Kaybettiğimiz bu asil adamın bizimle beraber çalışmasına hakikaten imkân yokmuş.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. sıfat Yüce duygularla yapılan:
      Asil bir davranış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.