Yeğ kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yeğ– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yeğ kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kötü, Fena

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeğ kelimesinin anlamı:

sıfat Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah:
      “Bülbül olup dili yüzünden çekmek, kanarya olup dili yüzünden çekmemekten yeğdir.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötü kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı:
      “Hamakat, dalalet ve kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yoktur.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Zararlı, tehlikeli:
      Kötü adam.

4. sıfat Kaba ve kırıcı:
      “Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

6. zarf Aşırı, çok:
      Kız, oğlana kötü tutuldu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fena kelimesinin anlamı:
1. sıfat İyi nitelikte olmayan, kötü:
      “Rüşvet aslında fena şeydir fakat daha fenası rüşvet ayıplığını kaybetmişliktir.” – Burhan Felek

2. sıfat Üzücü:
      “Bu savaş yılları o kadar fena ve ağır felaketler öğretmişti ki…” – Halide Edip Adıvar

3. sıfat İstenilen ve gereken nitelikte olmayan (kimse):
      Fena bir öğrenci.

4. sıfat Hoşa gitmeyen, rahatsız edici:
      “Fena günler yaşadığına inanmak için bin şahit lazım.” – Refik Halit Karay

5. sıfat Davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan:
      “Siz fena adamsınız, odanıza geldiğime bin kere pişman oldum.” – Peyami Safa

6. zarf Çok:
      “Tenis oynarken bileğim burkuldu, berbat, fena acıyor.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.