Yegâne kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yegâne– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yegâne kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fazla, Çok

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yegâne kelimesinin anlamı:

sıfat,Biricik, tek:
      “Yegâne emelim, kızımın bir hanımefendi olarak yetişmesidir.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fazla kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade:
      “Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Daha çok, aşkın:
      “Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz.” – Burhan Felek

3. sıfat Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan:
      Fazla ekmeğiniz var mı?

4. zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde:
      Fazla konuşma yeter.

5. zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çok kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı:
      “Bana matematik çok kolay geldi.” – Falih Rıfkı Atay

2. zarf Aşırı bir biçimde:
      “Biz çocuklar evimizi çok beğendik.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.