Yeis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yeis– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yeis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyimserlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeis kelimesinin anlamı:

isim Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü:

      “Seni bu derece derin bir ızdıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir?” – Hüseyin Cahit Yalçın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyimserlik kelimesinin anlamı:

1. isim Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm:
      “Masada bir iyimserlik havası esiyor.” – Ahmet Ümit

2. isim Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm:
      “Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.