Yeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yeni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eski

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı:
      Yeni giysi. Yeni ayakkabı.

2. sıfat Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan:
      Yeni haber. Yeni moda.

3. sıfat En son edinilen:
      Yeni eve taşındık.

4. sıfat İşe henüz başlamış:
      Yeni öğrenci. Yeni asker.

5. sıfat O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan:
      Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce.

6. sıfat Tanınmayan, bilinmeyen:
      Yeni imzalara rastlıyoruz.

7. sıfat Daha öncekilerden farklı olan:
      Yeni ihtiyaçlarımız var.

8. sıfat Eskisinin yerine gelen:
      Yeni vali çok çalışkanmış.

9. zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden:
      “Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eski kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı:
      “Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?” – Nurullah Ataç

2. sıfat Önceki, sabık:
      “Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal.” – Ayla Kutlu

4. sıfat Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.

5. sıfat Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan:
      Eski öğretmen.

6. isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey:
      “Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum.” – Halit Ziya Uşaklıgil

7. isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz:
      Mebus eskisi. Müdür eskisi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.