Yenik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yenik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yenik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Galip

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenmiş, aşınmış:
      “Önümüzde sakat ve her tarafı yenik masacıklar duruyor.” – Refik Halit Karay

2. isim Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek o şeyde bıraktığı iz:
      “Boynunda pire yenikleri vardı.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Galip kelimesinin anlamı:

sıfat,Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan:
      “Bunlar galipler tarafından haksızca esir edilmiş vatandaşlardı.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.