Yenilgi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yenilgi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yenilgi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Galibiyet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenilgi kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet.

2. isim, askerlik Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması, bozgun, hezimet.

3. isim, mecaz Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme:
      “Neden yenilgiyi kabul edip çekilmiyorsun?” – Mahmut Yesari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Galibiyet kelimesinin anlamı:

isim, Yengi:
      “İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.” – Atatürk

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.