Yenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yenilmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenmek kelimesinin anlamı:

1. -i Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek:
      “Kahramanlar daima yenmek veya düşmanlarını yendikten sonra da yine yenecek düşman bulmak isterler.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. -i Kazanmak, ütmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenilmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Savaş veya yarışmada karşısındakinden aşağı durumda kalmak, kaybetmek, mağlup olmak.

2. nesnesiz, mecaz Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğramak, kaybetmek:
      “İnsan onun şimdi sakin duran azamet ve kudreti karşısında bile ruhunun yenildiğini hissediyor.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.