Yepyeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yepyeni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yepyeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kullanılmış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yepyeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok yeni, hiç kullanılmamış:
      “Yepyeni güzel bir çeşmeden doya doya su içtik.” – Fikret Otyam

2. sıfat Eskiyle bağlantısı olmayan.

3. sıfat, mecaz Alışılmamış, görülmemiş:
      “Batı tiyatrosu Türkiye için yepyeni bir şey olduğu için sıfırdan başlamak gerekiyordu.” – Metin And

4. sıfat, mecaz Tertemiz.

5. zarf, mecaz Tertemiz bir biçimde:
      “Enkaz hâlini bulmuş olan o bina az zaman içinde, boyalı, badanalı, yepyeni meydana çıktı.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kullanılmış kelimesinin anlamı:

sıfat Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel:

      Kullanılmış saat.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.