Yer Altı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yer Altı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yer Altı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yer Üstü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yer Altı kelimesinin anlamı:

isim Yerin yüzeyi altındaki bölümü:

      “Burası soğuk, ıslak bir yer altı odası.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yer Üstü kelimesinin anlamı:

isim Yerin yüzeyi üstündeki bölümü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.