Yer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yer– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gök

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yer kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân:
      “İzinsiz bir yere gitmek ne haddime?” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Gezinilen, ayakla basılan taban:
      “Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu.” – Haldun Taner

3. isim Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge:
      “Anadolu’nun bazı yerlerinde eski bir kocakarı itikadı vardır.” – Reşat Nuri Güntekin

4. isim Durum, konum, vaziyet:
      Türkiye stratejik bakımdan önemli bir yerdedir.

5. isim Ülke.

6. isim Görev, makam:
      “Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz?” – Memduh Şevket Esendal

7. isim Önem:
      Uçağın yurt savunmasındaki yeri.

8. isim İz.

9. isim Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa:
      Deniz kıyısında bir yer aldılar, ev yapacaklar.

10. isim Ekime elverişli toprak parçası, arazi:
      Çorak yerde ot bitmez.

11. isim Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal:
      Toplantı yeri. Kaza yeri.

12. isim Otel, motel vb.nde kalınacak oda:
      Yeriniz var mı?

13. isim, coğrafya Yerküre.

14. isim, mecaz Durum, konum:
      Sen benim yerimde olsan ne yapardın?

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gök kelimesinin anlamı:

1. isim İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza.

2. isim Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, gök kubbe, sema:
      “Süngülerini, çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar.” – Ruşen Eşref Ünaydın

4. sıfat Bu renkte olan.

5. sıfat, halk ağzında Olgunlaşmamış:
      “Uzun süren bir kışın karları, soğukları altından fışkıran gök ekinler…” – Ahmet Kabaklı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.