Yerleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yerleşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yerleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Göçmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yerleşmek kelimesinin anlamı:

1. -e Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak:
      Bu taş buraya adamakıllı yerleşmiş.

2. -e Yer bulup oturmak:
      “Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler.” – Sait Faik Abasıyanık

3. -e Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak:
      Oğlu bankaya yerleşmiş.

4. -e Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak:
      “Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti.” – Haldun Taner

5. nesnesiz Eşyayı yerli yerine koymak:
      Taşındık, ama daha yerleşemedik.

6. -e Rahat bir biçimde oturmak:
      Koltuğa iyice yerleşti.

7. nesnesiz, mecaz Yaygın duruma gelmek, tutunmak:
      “Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır.” – Halide Edip Adıvar

8. -e, nesnesiz, mecaz Alışılmak, kullanılır olmak:
      Birtakım yeni kelimeler zamanla yerleşiyor.

9. -e Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Göçmek kelimesinin anlamı:

1. -e, -den Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek:
      “Selanik elden çıkınca ailesi İzmir’e göçmüştür.” – Attila İlhan

2. -e, -den Bazı hayvanlar, sıcak iklimli ülkelere gitmek.

4. nesnesiz Ölmek.

5. -e, -den Oturmak:
      “Masaların arasından geçerek localardan birine gider, göçerlerdi.” – Ercüment Ekrem Talu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.