Yerli Yerinde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yerli Yerinde– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yerli Yerinde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çiğ

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yerli Yerinde kelimesinin anlamı:

1. zarf Eskiden olduğu yerde.

2. zarf, mecaz Uygun, yakışır bir biçimde, gerektiği gibi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çiğ kelimesinin anlamı:

1. sıfat Pişmemiş veya az pişmiş.

2. sıfat Gözü rahatsız eden, göze batan (renk, ışık).

4. sıfat, mecaz Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse):
      “Fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.