Yetenekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetenekli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetenekli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dirayetsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetenekli kelimesinin anlamı:

sıfat Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı:

      “Galiba o da babası gibi pek yetenekli değil.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dirayetsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Dirayeti olmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.