Yeterli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yeterli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yeterli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kifayetsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeterli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.

2. sıfat Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.

3. sıfat Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan:
      “Yeterli çadırları var mı?” – Mahmut Yesari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kifayetsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Yetersiz:
      “Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel / Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu / Bu derde düşmeden önce” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.