Yetersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetersiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kifayetli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetersiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.

2. sıfat Eksiği olan, yetecek kadar olmayan.

3. sıfat Gereken, istenen niteliği olmayan:
      “Karşılığı olmayan, içeriksiz ve yetersiz bir sözcüktür mutluluk.” – İnci Aral

4. sıfat Verimli olmayan.

5. sıfat İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kifayetli kelimesinin anlamı:

sıfat Yeterli.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.