Yetersizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetersizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetersizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Liyakat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetersizlik kelimesinin anlamı:

isim Yetersiz olma durumu, kifayetsizlik:

      “Bazı işlerde konuşmanın yasak edilmesi, dilin toptan yetersizliğini belgelemez.” – Nermi Uygur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Liyakat kelimesinin anlamı:

1. isim Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim:
      “Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim.” – Mehmet Kaplan

2. isim Kifayet:
      “Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.