Yetişkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetişkin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetişkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçük, Ham

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetişkin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yetişmiş, olgunlaşmış.

2. sıfat Evlenme çağına gelmiş (kimse).

3. sıfat, ruh bilimi Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse).

4. sıfat, ruh bilimi Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan.

5. isim Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı:
      “Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Yaşı daha az olan:
      “Zaten galiba en küçük oğlun ölümcül bir hastalığı olduğuna hiçbirimiz inanmak istemiyorduk.” – Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Niceliği az olan:
      “Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı:
      Küçük adam.

5. sıfat Geri aşamada:
      Küçük bir memur.

6. sıfat Değersiz, önemsiz:
      “Bu iyi, temiz, sıhhatli küçük insanların uykusu bambaşka bir şey.” – Sait Faik Abasıyanık

7. sıfat Kısık, parlak olmayan (ses):
      “Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi.” – Refik Halit Karay

8. isim Küçük abdest.

9. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ham kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış:
      Ham elma.

2. sıfat İşlenmemiş (madde):
      Ham petrol.

4. sıfat, mecaz Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan:
      Ham teklif.

5. sıfat, mecaz Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş:
      Ne ham adam!

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.