Yetiştirici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetiştirici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetiştirici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tüketici

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetiştirici kelimesinin anlamı:

sıfat Üretici, müstahsil:

      Tütün yetiştiricisi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tüketici kelimesinin anlamı:

1. isim Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı:
      “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.” – Anayasa

2. sıfat, mecaz Bitiren, mahveden.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.