Yetkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yetkin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yetkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eksik, Kusurlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetkin kelimesinin anlamı:

sıfat Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel:
      “Bizim ülkemizde böyledir: Yetkin çalışmalar görmezden gelinir.” – Selim İleri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eksik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir bölümü olmayan, noksan, natamam:
      Bu kitap eksik, baş tarafı yok.

2. sıfat Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.

4. isim İhtiyaç duyulan şey:
      “Aynı zamanda, eski dönem edebiyatımızın sohbet ve mülakat türlerinde boşluk olan eksiğini tamamlıyordu.” – Ahmet Kabaklı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kusurlu kelimesinin anlamı:

sıfat Kusuru olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.