Yığılmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yığılmak – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yığılmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dağılmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yığılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak:
      “Yarım saate varmadan evdeki bütün çarşaflar, pikeler, yorganlar, yastıklar salonun ortasına yığılmış oluyordu.” – Elif Şafak

2. nesnesiz Çok sayıda birikmek, toplanmak:
      “Bütün köşk, kapının önüne yığıldı.” – Aka Gündüz

3. nesnesiz Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek:
      “Adam, iskelenin üstüne yığılmış, son nefesini verirken biçarenin şapkasını aşırmışlar.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak:
      “Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı,” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek.

4. nesnesiz Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak:
      “Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı.” – Cahit Uçuk

5. nesnesiz, mecaz Birliği, beraberliği bozulmak:
      Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı.

6. nesnesiz, mecaz Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak.

7. nesnesiz, mecaz Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.