Yiğit kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yiğit – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yiğit kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkak, Cesaretsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yiğit kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güçlü ve yürekli, alp, kahraman, mert:
      “Yiğide ölüm geçine / Al beni zülfün ucuna / Sallanayım tel yerine” – Karacaoğlan

2. sıfat, mecaz Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse), mert:
      O yiğit adamdır, gerçeği söylemekten çekinmez.

3. isim Delikanlı, genç erkek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkak kelimesinin anlamı:

sıfat Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan):
      “Korkak bir adam değilim gibi geliyor bana. Ancak, en korkusuzların bile korktukları bir şey vardır sanırım.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cesaretsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yüreksiz.

2. sıfat Çekingen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.